Altings A (logo)

 

 

 

• 2009 Punktum (essay), Borgen

Punktum (omslag)

 

Poesi

• 1995 Klartonen Synger, Borgen
• 2000 Tankens alkymi, Borgen
• 2000 Det synkrone, med fotoserier af Thyra Hilden, Borgen
• 2002 Hypoteser for to stemmer, sm. med Morten Søndergaard, Borgen
• 2002 Sjælens atomer, Borgen.

  
  


Klip fra modtagelsen af mine digtbøger (2002)
Læs (pdf) >>


Andre bogudgivelser• 2001 Oversættelse; ”Lokalitetsprincippet” af den amerikanske digter Keith Waldrop, BØK


• 2004 Per Aage Brandt , Poesi i udvalg – udvalg og efterskrift ved Tomas Thøfner, Borgen

Helt andre ...


• 2004 Computer, Til danskundervisningen i folkesk. ældste klasser, Gyldendal undervisning

Ud med kunsten

• 2010 Ud med kunsten, Kulturregion Fyn, PDF